Artikkelit

Reklamaatio asuntokaupassa

Asuntokaupan reklamaatio

Mikäli asunnon tai kiinteistön ostaja havaitsee kaupan kohteessa jotain virheitä, tulee hänen aktiivisesti pyrkiä selvittämään asiaa. Suosittelemme, että ostaja kääntyy asianajajan puoleen hyvissä ajoin, ettei mahdollisia oikeudenmenetyksiä pääse tapahtumaan. Virheestä on ilmoitettava myyjälle kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta, tai siitä kun virhe olisi pitänyt havaita,  ja joka tapauksessa asuntokaupassa viimeistään kahden

Lue lisää »
Asuntokaupan purkaminen

Asuntokaupan purku

Reklamaatiossa täytyy ilmoittaa virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksista. Mikäli virhe on olennainen, on ostajalla oikeus vaatia kaupan purkua. Asuntokauppalaissa todetaan virheen olennaisuudesta, että ostajalla on oikeus purkaa kauppa, jos virheestä aiheutuu hänelle olennaista haittaa eikä muuta seuraamusta voida pitää kohtuullisena. Mikäli ensisijaisesti vaaditaan kaupan purkua ja kauppahinnan palautusta, vaaditaan yleensä

Lue lisää »
Myyjän vastuu asuntokaupassa

Myyjän vastuu asuntokaupassa tai asuinkiinteistön kaupassa

Myyjän on annettava ostajalle kaikki järkevän ostopäätöksen kannalta vaikutukselliset tiedot, ja annettujen tietojen tulee olla myös sisällöltään oikeita. Tiedot pitää antaa ennen kauppaa ja sellaisella tavalla, että ostaja voi niiden perusteella tehdä järkevän ostopäätöksen. Myyjän tulee oma-aloitteisesti antaa tiedot kiinteistön tai asunnon käyttöön tai arvoon vaikuttavista puutteista. Sillä, missä muodossa

Lue lisää »