Asuntokaupan purku

Asuntokaupan purkaminen

Reklamaatiossa täytyy ilmoittaa virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksista. Mikäli virhe on olennainen, on ostajalla oikeus vaatia kaupan purkua. Asuntokauppalaissa todetaan virheen olennaisuudesta, että ostajalla on oikeus purkaa kauppa, jos virheestä aiheutuu hänelle olennaista haittaa eikä muuta seuraamusta voida pitää kohtuullisena.

Mikäli ensisijaisesti vaaditaan kaupan purkua ja kauppahinnan palautusta, vaaditaan yleensä toissijaisena vaatimuksena kuitenkin hinnanalennusta siltä varalta, jos kaupanpurkuvaatimus ei menestyisikään. Jos myyjällä on tuottamusta vahinkoon, eli jos myyjä on toiminut tahallisesti tai huolimattomasti, häneltä voidaan vaatia myös vahingonkorvausta.

Virheen olennaisuutta on arvioitava korjauskustannusten lisäksi myös virheen kokonaismerkityksen kannalta objektiivisesti, eikä virheen olennaisuudelle ole olemassa mitään tarkkaa prosenttirajaa. Kynnys kaupan purkamiseen on kuitenkin suhteellisen korkea, eikä mikä tahansa virhe oikeuta vaatimaan kaupan purkua. Esimerkiksi kaupan jälkeen ilmenneiden virheiden merkittävät korjauskustannukset tai se, ettei kaupan kohdetta pysty käyttämään kohteen käyttötarkoituksen mukaisella tavalla, voivat oikeuttaa ostajan vaatimaan kaupan purkua. Esimerkiksi kaupan purkua puoltaa, jos kohteessa on terveyshaittaa aiheuttavia mikrobi- ja kosteusvaurioita, joiden johdosta asunto todetaan asuinkelvottomaksi. Virheen olennaisuus arvioidaan kuitenkin viimekädessä tapauskohtaisesti ottaen huomioon kaupan kohde, sen ehdot ja kaupan olosuhteet kokonaisuutena.  Asuntokaupassa lisäedellytyksenä kaupan purulle on myös, ettei muuta seuraamusta voida pitää kohtuullisena. Tässä arvioinnissa otetaan huomioon se, että voidaanko virhe korjata ja voidaanko siitä aiheutuvat kustannukset korvata ostajalle. Kaupan purku tulisi asuntokaupassa kyseeseen vain, jos virhettä ei voi korjata ilman olennaista haittaa, ja jos virhe on niin merkittävä, ettei hinnanalennus ole riittävä seuraamus. Kaupan purussa kaupan kohteen omistusoikeus palautetaan myyjälle ja myyjä samaan aikaan palauttaa maksetun kauppahinnan. Oikeudenkäynnissä vaaditaan myös aiheutuneiden kustannusten korvaamista. Kaupan purussa saattaa kuitenkin ilmetä ongelmia, mikäli myyjällä ei esimerkiksi ole mahdollisuutta palauttaa kauppahintaa. Tämä vuoksi on tärkeää varmistua siitä, että kaupan purku saadaan tosiasiassa toteutettua. Yleensä jos kauppa puretaan sovinnollisesti, kaupan purku tehdään pankissa, jolloin voidaan varmistua siitä, että osapuolten suoritukset palautuvat.

Kaupanpurkutilanteessa kohteen myyjä saattaa vaatia ostajalta korvausta mahdollisesti asumishyödystä ja ostaja taas mahdollisista tekemistään kohteen arvoa korottavista tai säilyttävistä remonteista. Myös näistä mahdollisista korvauksista sovitaan yleensä kaupan purun yhteydessä, tai näistä esitetään vaatimuksia oikeudenkäynnissä, mikäli asiaa ei ratkaista sopimalla.

Mikäli kauppa puretaan sovinnollisesti, tehdään kaupanpurkusopimus. Jos kyse on kiinteistökaupan purkamisesta, tulee noudattaa määrämuotoa, eli käyttää kaupanvahvistajaa.

Korkein oikeus on arvioinut kaupan purun edellytyksiä ennakkoratkaisussaan KKO 2015:58. Voit lukea ratkaisun täältä: https://finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2015/20150058. Kyseisessä ratkaisussa korkein oikeus linjasi edellytyksiä, jolloin kauppa voidaan purkaa. Virheen olennaisuuden arvioiminen edellyttää olosuhteiden kokonaisarviota.

Viimeisimmät artikkelit

Reklamaatio asuntokaupassa

Asuntokaupan reklamaatio

Mikäli asunnon tai kiinteistön ostaja havaitsee kaupan kohteessa jotain virheitä, tulee hänen aktiivisesti pyrkiä selvittämään asiaa. Suosittelemme, että ostaja kääntyy asianajajan puoleen hyvissä ajoin, ettei mahdollisia oikeudenmenetyksiä pääse tapahtumaan. Virheestä

Lue lisää »
Asuntokaupan purkaminen

Asuntokaupan purku

Reklamaatiossa täytyy ilmoittaa virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksista. Mikäli virhe on olennainen, on ostajalla oikeus vaatia kaupan purkua. Asuntokauppalaissa todetaan virheen olennaisuudesta, että ostajalla on oikeus purkaa kauppa, jos virheestä

Lue lisää »