Asuntokaupan reklamaatio

Reklamaatio asuntokaupassa

Mikäli asunnon tai kiinteistön ostaja havaitsee kaupan kohteessa jotain virheitä, tulee hänen aktiivisesti pyrkiä selvittämään asiaa. Suosittelemme, että ostaja kääntyy asianajajan puoleen hyvissä ajoin, ettei mahdollisia oikeudenmenetyksiä pääse tapahtumaan. Virheestä on ilmoitettava myyjälle kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta, tai siitä kun virhe olisi pitänyt havaita,  ja joka tapauksessa asuntokaupassa viimeistään kahden vuoden kuluessa ja kiinteistönkaupassa viimeistään […]

Asuntokaupan purku

Asuntokaupan purkaminen

Reklamaatiossa täytyy ilmoittaa virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksista. Mikäli virhe on olennainen, on ostajalla oikeus vaatia kaupan purkua. Asuntokauppalaissa todetaan virheen olennaisuudesta, että ostajalla on oikeus purkaa kauppa, jos virheestä aiheutuu hänelle olennaista haittaa eikä muuta seuraamusta voida pitää kohtuullisena. Mikäli ensisijaisesti vaaditaan kaupan purkua ja kauppahinnan palautusta, vaaditaan yleensä toissijaisena vaatimuksena kuitenkin hinnanalennusta siltä […]

Myyjän vastuu asuntokaupassa tai asuinkiinteistön kaupassa

Myyjän vastuu asuntokaupassa

Myyjän on annettava ostajalle kaikki järkevän ostopäätöksen kannalta vaikutukselliset tiedot, ja annettujen tietojen tulee olla myös sisällöltään oikeita. Tiedot pitää antaa ennen kauppaa ja sellaisella tavalla, että ostaja voi niiden perusteella tehdä järkevän ostopäätöksen. Myyjän tulee oma-aloitteisesti antaa tiedot kiinteistön tai asunnon käyttöön tai arvoon vaikuttavista puutteista. Sillä, missä muodossa tieto annetaan, ei sinänsä ole […]