Henkilöstö

Asianajajat ja lakimiehet

Henna Paukku, asianajaja, varatuomari, toimitusjohtaja

p. 040 760 6136
Email: henna.paukku@osmomakinen.fi

  • Asianajaja 2016
  • Varatuomari 2012, Päijät-Hämeen käräjäoikeus
  • Oikeustieteen maisteri 2010, Helsingin yliopisto
  • Asianajotoimiston palveluksessa vuodesta 2014

Erityisosaaminen:

yrityssaneeraukset, kiinteistö- ja asuntokauppariidat, urakkariidat, sopimusoikeus, perhe- ja perintöoikeus, oikeudenkäynnit

Henna on erikoistunut yrityssaneerauksiin ja tuntee hyvin yrityssaneerauksia koskevan lainsäädännön ja oikeuskäytännön sekä erikokoisten ja eri toimialoilla toimivien yritysten erityispiirteitä ja ymmärtää, mitä toimenpiteitä yrityksen tervehdyttäminen ja toiminnan jatkaminen sekä toisaalta velkojien oikeusturvan riittävä takaaminen edellyttää. Henna on ollut mukana kymmenissä saneerauksissa.

Yrityssaneerausten lisäksi Henna on erikoistunut asumiseen ja rakentamiseen liittyvien riitojen ratkaisuun. Hän on hoitanut menestyksekkäästi lukuisia kiinteistö- ja asuntokauppariitoja, urakkariitoja sekä osakkaan ja asunto-osakeyhtiön välisiä riita-asioita. Hennan vahvuutena on paitsi aihepiiriä koskevan juridiikan vahva osaaminen, myös hyvät neuvottelutaidot sekä aito kiinnostuneisuus sekä uudis- että korjausrakentamiseen. Vaikka suurin osa kiinteistö- ja asuntokauppariidoista päätyy onnellisesti sovintoratkaisuun, Hennalla on vahva osaaminen ajaa asiaa tarvittaessa myös oikeudenkäynnissä.

Hennalla on myös vahva sopimusoikeuden osaaminen, ja hän on laatinut asiakasyrityksillemme mm. osakassopimuksia, johtaja- ja toimitusjohtajasopimuksia.

Lisäksi Henna palvelee asiakkaitamme perhe- ja perintöoikeudellisissa sekä työoikeudellisissa asioissa.

Ennen asianajoalalle siirtymistä Henna on auskultoinut Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa, ja hänelle on myönnetty varatuomarin arvonimi. Lisäksi Henna on toiminut Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lakimiehenä. Hennalla on siten erityisosaamista liittyen oikeudenkäynteihin ja viranomaisten kanssa toimimiseen.

Mika Vuorikoski, lakimies, varatuomari

p. 040 187 1204
Email: mika.vuorikoski@osmomakinen.fi

  • Varatuomari 2004, Lahden käräjäoikeus
  • Oikeustieteen kandidaatti 2002, Lapin yliopisto

Erityisosaaminen:

kiinteistö- ja asuntokauppariidat, urakkariidat, sopimusoikeus, perhe- ja perintöoikeus, oikeudenkäynnit

Mika on erikoistunut asumiseen ja rakentamiseen liittyvien riitojen ratkaisuun ja tuntee hyvin alaa koskevan lainsäädännön ja oikeuskäytännön. Mika tuntee rakentamisen juridiikkaa säädösvalmistelusta aina lain soveltamiseen, joten Mikan vahvuutena on rakentamisen juridiikan monipuolinen ja syvällinen asiantuntemus. Mika on hoitanut myös urakkariitoja, joten hän tuntee erittäin hyvin rakentamista koskevat sopimukset ja käytännöt. Lisäksi mm. rakennuslupa-, kaavoitus- ja maankäyttösopimuksia koskevat asiat ovat Mikan erityisasiantuntemusta.

Lisäksi Mika palvelee asiakkaitamme sopimusoikeudellisissa sekä perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa. Mika on hoitanut lukuisia perunkirjoituksia, perinnönjakoja ja osituksia.

Ennen asianajoalalle siirtymistä Mika on toiminut lakimiehenä sekä Lahden että Tampereen kaupungilla, mm. rakennuslakimiehen tehtävissä. Tämän lisäksi Mika on työskennellyt ympäristöministeriössä lainsäädäntöneuvoksena rakentamisen turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvän säädösvalmistelun parissa sekä ollut rakennusten kosteus- ja homeongelmat ohjelman seurantaryhmän (Hometalkoot) asiantuntijasihteerinä. Mika on auskultoinut Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa, ja hänelle on myönnetty varatuomarin arvonimi. Lisäksi Mika on työskennellyt pankkilakimiehenä ja julkisena oikeusavustajana. Mikalla on siten erityisosaamista rakentamisen juridiikasta, oikeudenkäynneistä ja viranomaisten kanssa toimimisesta. Mika avustaa asiakkaitamme myös sovitteluissa ja sovintoneuvotteluissa.

Jonni Mäkinen, asianajaja

p. 040 581 0248
Email: jonni.makinen@osmomakinen.fi

  • Asianajaja 2002
  • Oikeustieteen kandidaatti 1998 Helsingin yliopisto

Erityisosaaminen:

yrityssaneeraukset, osakas- ja johtajasopimukset, perhe- ja perintöoikeus

Jonni on Suomen johtavia yrityssaneerauksen asiantuntijoita. Jonni on erikoistunut yrityssaneerausmenettelyihin ja toiminut selvittäjänä lukuisissa yrityssaneerauksessa sekä toiminut saneerausohjelman valvojana niissä saneerauksissa, joissa ohjelma on vahvistettu.

Lisäksi Jonnilla on vahva yritysjuridiikan osaaminen ja runsaasti kokemusta kiinteistö- ja asuntokauppariidoista sekä perhe- ja perintöoikeudesta. Hän on toiminut pesänselvittäjänä ja -jakajana useissa kuolinpesissä.

Muu henkilöstö

Anne Launonen

  • Yo-merkonomi 1984
  • Toimiston palveluksessa vuodesta 2000

Anne on toimistomme pitkäaikainen asianajosihteeri. Annen ansiosta toimiston arki sujuu jouhevasti ja mutkattomasti. Perunkirjoituksissa Anne on asiaa hoitavan lakimiehen oikea käsi ja korvaamaton apu perunkirjoituksiin liittyvissä käytännön asioissa. Ennen toimistomme palvelukseen siirtymistä Anne on työskennellyt mm. pankin ja tilitoimiston palveluksessa.

Tämä sivusto käyttää evästeitä, jotta voit käyttää sivustoamme parhaalla mahdollisella tavalla. Tietosuojaseloste