Henkilöstö

Jonni Mäkinen, asianajaja, toimitusjohtaja

p. 040 581 0248
Email: jonni.makinen@osmomakinen.fi

  • Asianajaja 2002
  • Oikeustieteen kandidaatti 1998 Helsingin yliopisto
  • Asianajotoimiston palveluksessa vuodesta 1996.

Erityisosaaminen:

yrityssaneeraukset, osakas- ja johtajasopimukset, perhe- ja perintöoikeus

Jonni on Suomen johtavia yrityssaneerauksen asiantuntijoita. Jonni on erikoistunut yrityssaneerausmenettelyihin ja toiminut selvittäjänä noin 200 yrityssaneerauksessa sekä toiminut saneerausohjelman valvojana niissä saneerauksissa, joissa ohjelma on vahvistettu.

Lisäksi Jonnilla on vahva yritysjuridiikan osaaminen ja runsaasti kokemusta kiinteistö- ja asuntokauppariidoista sekä perhe- ja perintöoikeudesta. Hän on toiminut pesänselvittäjänä ja -jakajana useissa kuolinpesissä.

 
 

Henna Paukku, asianajaja, varatuomari

p. 040 760 6136
Email: henna.paukku@osmomakinen.fi

  • Asianajaja 2016
  • Varatuomari 2012, Päijät-Hämeen käräjäoikeus
  • Oikeustieteen maisteri 2010, Helsingin yliopisto

Erityisosaaminen:

kiinteistö- ja asuntokauppariidat, urakkariidat, perhe- ja perintöoikeus, työoikeus, oikeudenkäynnit

Henna on hoitanut useita kiinteistö- ja asuntokauppaan liittyviä riitoja. Henna tuntee hyvin rakentamiseen liittyvän juridiikan, ja hän hoitaa myös urakkariitoihin liittyviä toimeksiantoja. Lisäksi Henna palvelee asiakkaitamme perhe- ja perintöoikeuteen, lapsen huoltoon, tapaamiseen ja elatukseen liittyvissä asioissa sekä työoikeudellisissa asioissa.

Ennen asianajoalalle siirtymistä Henna on auskultoinut Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa, ja hänelle on myönnetty varatuomarin arvonimi. Lisäksi Henna on toiminut Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lakimiehenä. Hennalla on siten erityisosaamista liittyen oikeudenkäynteihin ja viranomaisten kanssa toimimiseen.

 

Anne Launonen

  • Yo-merkonomi 1984
  • Toimiston palveluksessa vuodesta 2000

Anne on toimistomme pitkäaikainen asianajosihteeri. Annen ansiosta toimiston arki sujuu jouhevasti ja mutkattomasti. Perunkirjoituksissa Anne on asiaa hoitavan lakimiehen oikea käsi ja korvaamaton apu perunkirjoituksiin liittyvissä käytännön asioissa. Ennen toimistomme palvelukseen siirtymistä Anne on työskennellyt mm. pankin ja tilitoimiston palveluksessa.