Artikkeli: Ostajan selonottovelvollisuus korkeimman oikeuden ratkaisukäytännössä ja kuntotarkastuksen merkitys

Millaisia selvityksiä ostajalta edellytetään ennen kiinteistön tai asunnon kauppaa? Entä onko ennen kauppaa tehtävästä kuntotarkastuksesta hyötyä, ja minkälainen kuntotarkastuksen tulisi olla? Muun muassa näitä kysymyksiä olen pohtinut Defensor Legiksessä N:o 5/2020 julkaistussa artikkelissani ”Ostajan selonottovelvollisuus korkeimman oikeuden ratkaisukäytännössä ja kuntotarkastuksen merkitys”. Korkein oikeus on vuosina 2019 ja 2020 antanut kolme merkittävää ennakkoratkaisua koskien ostajan tarkastusvelvollisuutta. Olen verrannut näitä uusia ratkaisuja aikaisempaan käytäntöön ja arvioinut sitä, onko ostajan tarkastusvelvollisuus ankaroitunut vai pysynyt ennallaan, mitä toimenpiteitä ostajalta yleensä edellytetään ja minkälaiset kirjaukset kuntotarkastusraportissa aiheuttavat sen, että ostajan tulisi ryhtyä tarkempiin, jopa rakenteita rikkoviin, tutkimuksiin.

Ota yhteyttä