Asunto- ja kiinteistökauppariidat

Kiinteistön tai asunnon kauppa on monelle koko elämän suurin taloudellinen ratkaisu. Kiinteistö- ja asuntokauppaan liittyviin riskeihin varautuminen on vaikeaa, minkä vuoksi sekä myyjä että ostaja saattavat joutua selvittämään kaupan kohteen virheitä kaupanteon jälkeen. Joskus vaatimukset saattavat kohdistua myös kolmanteen osapuoleen, esimerkiksi kiinteistönvälittäjään.

Kiinteistön kauppaa sääntelevä maakaari ja asunto-osakkeiden kauppaa koskeva asuntokauppalaki asettavat kaupan molemmille osapuolille velvollisuuksia. Sen lisäksi, että laissa säädetään erilaisista ostajan ja myyjän velvollisuuksista ennen kauppaa, laissa on velvoittavia säännöksiä siitä, miten kaupanteon jälkeen havaitusta virheestä tulee ilmoittaa.

Lain ohella asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyy runsaasti lakitekstiin kirjoittamatonta oikeuskäytäntöä, minkä vuoksi ongelmatilanteessa on viisasta turvautua asiantuntija-apuun. Asunto-osakkeiden kaupassa osapuolten asemaan voivat vaikuttaa myös asunto-osakeyhtiölaki ja asunto-osakeyhtiössä tehdyt päätökset. Toimistomme juristit ovat perehtyneet kattavasti myös asunto-osakeyhtiöitä koskevaan lainsäädäntöön.

Sekä myyjän että ostajan kannalta on tärkeää, että kiinteistö- tai asuntokauppariita hoidetaan alusta asti oikein, jotta ei synny tarpeettomia oikeudenmenetyksiä. Esimerkiksi oikea-aikaisen ja oikeamuotoisen reklamaation laiminlyöminen voi johtaa siihen, että ostaja menettää oikeutensa vedota virheeseen enää myöhemmin.

Asunto- ja kiinteistökauppariitoja koskevat oikeudenkäynnit voivat muodostua kalliiksi. Siksi toimistomme juristit pyrkivät ensisijaisesti selvittämään, onko asia ratkaistavissa sovinnollisesti. Jotta sovinto olisi molempia osapuolia tyydyttävä ja perusteltu, tulee sovinnon taustalla olla tietoa. Sovinnolla voi olla merkittäviä ja lopulliseksi jääviä vaikutuksia, joten kaupan kohteen virheet ja niiden vaikutukset sekä kustannukset täytyy selvittää huolellisesti ennen kuin sovinto tehdään.

Eräs onnistuneen sovinnon tärkeä elementti onkin huolellisesti laadittu sovintosopimus myöhempien ongelmien välttämiseksi. On myös huomattava, että mikäli osapuolet vapaaehtoisesti purkavat kiinteistökaupan, sopimus kaupan purkamisesta on tehtävä määrämuotoisena.

Aina sovintoon ei ole mahdollista päästä, jolloin joudutaan turvautumaan tuomioistuimeen. Tuomioistuinmenettelyssä on keskeistä, että käytössäsi on toimistomme juristien osaaminen ja kokemus sekä myös kokeneet rakennus- ja kosteusvaurioasioiden asiantuntijat. Tuomioistuin tekee ratkaisunsa esitetyn näytön perusteella, eli todisteiden ja todistajien kertomusten perusteella. Keskeisiä ja ratkaisevia todisteita ovat asiantuntijaraportit. Tämän vuoksi on tärkeää, että asian selvittämisessä käytetään heti alusta asti alan parhaita ammattilaisia. Ja vaikka olisitkin hoitanut asiaasi ensin itse, olet toki tervetullut asiakkaaksemme.

Toimistomme kumppaneina ovat luotettavat ja kokeneet rakennusalan ja kosteusvaurioiden asiantuntijat ja tavarantarkastajat. Osaamme suositella sinulle tarpeisiisi sopivia asiantuntijoita. Juristimme tekevät tiiviisti yhteistyötä asiantuntijoiden kanssa, jolloin myös heillä on ymmärrys teknisistä yksityiskohdista ja niiden merkityksestä.

Tavallisesti kotivakuutukseen sisältyy oikeusturvavakuutus, joka kattaa omia oikeudenkäyntikulujasi. Vakuutuksen käyttäminen edellyttää, että käytät kelpoisuusehdot täyttävää lakimiestä. Juristimme tekevät puolestasi oikeusturvailmoituksen vakuutusyhtiöön.

Ota yhteyttä

 
 
 
 
 
 
 
Tämä sivusto käyttää evästeitä, jotta voit käyttää sivustoamme parhaalla mahdollisella tavalla. Tietosuojaseloste