Asuntokauppariidat

Olemme Suomen johtavia kiinteistö- ja asuntokauppariitojen asiantuntijoita. Hoidamme vuositasolla kymmenittäin kiinteistö- ja asuntokauppariitoja ympäri Suomea. Kokemusta toimistollemme on asuntokauppariidoista aina 1990-luvulta saakka ja yhteensä sadoista tapauksista.

Kiinteistön tai asunnon kauppa on monelle koko elämän suurin taloudellinen ratkaisu. Kiinteistö- ja asuntokauppaan liittyviin riskeihin varautuminen on vaikeaa, minkä vuoksi sekä myyjä että ostaja saattavat joutua selvittämään kaupan kohteen virheitä, kuten kosteus- ja homevaurioita, kaupanteon jälkeen. Joskus vaatimukset saattavat kohdistua myös kolmanteen osapuoleen, ja kyseeseen voi tulla esimerkiksi kiinteistövälittäjän vastuu. Joskus myös kuntotarkastajan vastuu voi tulla kyseeseen, jos kohteessa myöhemmin kuntotarkastuksesta huolimatta havaitaan esimerkiksi hometta tai kosteusvaurioita. Lisäksi on syytä tutkia, voiko kyseeseen tulla mahdollisesti myös rakentajan tai urakoitsijan vastuu.

Asunnon ostajan vastuu

Ostajan tulee ennen asunnon tai kiinteistön kauppaa huolellisesti tarkastaa kaupan kohde (ostajan ennakkotarkastusvelvollisuus), koska sellaisiin virheisiin, jotka olisivat olleet havaittavissa huolellisessa ennakkotarkastuksessa, ei saa myöhemmin virheinä vedota. Joskus ostajalle voi syntyä myös erityinen tarkastusvelvollisuus, mikäli esimerkiksi kuntotarkastuksessa havaitaan riskirakenteita ja niihin liittyviä vaurioepäilyjä, joita suositellaan tutkittavan tarkemmin lisätutkimuksin (kuntotarkastuksen lisätutkimussuositus).

Myyjän vastuu asuntokaupassa

Myyjän on annettava ostajalle kaikki järkevän ostopäätöksen tekemiseen vaikuttavat tiedot, ja annettujen tietojen tulee olla myös sisällöltään oikeita. Tiedot pitää antaa ennen kauppaa ja sellaisella tavalla, että ostaja voi niiden perusteella tehdä järkevän ja perustellun ostopäätöksen. Toisaalta vaikka myyjä olisikin antanut ostajalle kaikki asiaan vaikuttavat oikeat tiedot, voi myyjä joutua vastuuseen kiinteistön tai asuntokaupan virheestä, jos kyseessä on salainen virhe. Salainen virhe on sama asia kuin piilevä virhe. Tyypillisiä salaisia virheitä ovat rakenteen sisässä olevat laho- ja homevauriot. Tällöin ostaja on oikeutettu joko kohtuulliseen hinnanalennukseen tai virheen ollessa olennainen kaupanpurkuun. Toisaalta myyjän on syytä tarkistuttaa asianajajalta tai juristilta, onko ostajan vaatimus oikeutettu taikka määrältään kohtuullinen.

Reklamaation tekeminen

Kiinteistön kauppaa sääntelevä maakaari ja asunto-osakkeiden kauppaa koskeva asuntokauppalaki asettavat kaupan molemmille osapuolille velvollisuuksia. Sen lisäksi, että laissa säädetään erilaisista ostajan ja myyjän velvollisuuksista ennen kauppaa, laissa on velvoittavia säännöksiä siitä, miten ostajan tulee ilmoittaa kaupanteon jälkeen havaitusta virheestä, eli miten ja missä ajassa ostajan tulee tehdä reklamaatio. Oikea-aikainen reklamaatio on yleensä vaiheittainen prosessi, johon kuuluu se, että esimerkiksi kosteusvauriot, rakennusvirheet ja niihin liittyvät home- ja mikrobivauriot, niiden vaatimat korjaustoimenpiteet ja korjauskustannukset selvitetään riittävän ripeästi, ja reklamoidaan kohtuullisessa ajassa.

Lain ohella asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyy runsaasti lakitekstiin kirjoittamatonta oikeuskäytäntöä, minkä vuoksi ongelmatilanteessa on viisasta turvautua asuntokauppariitoihin erikoistuneen asianajajan tai lakimiehen apuun. Asunto-osakkeiden kaupassa osapuolten asemaan voivat vaikuttaa myös asunto-osakeyhtiölaki ja asunto-osakeyhtiössä tehdyt päätökset. Asunto-osakkeiden kaupassa tuleekin myyjän vastuun lisäksi selvittää myös asunto-osakeyhtiön vastuu. Toimistomme juristit ovat perehtyneet kattavasti myös asunto-osakeyhtiöitä koskevaan lainsäädäntöön.

Sekä myyjän että ostajan kannalta on tärkeää, että kiinteistö- tai asuntokauppariita hoidetaan alusta asti oikein, jotta ei synny tarpeettomia oikeudenmenetyksiä. Esimerkiksi oikea-aikaisen ja oikeamuotoisen reklamaation laiminlyöminen voi johtaa siihen, että ostaja menettää oikeutensa vedota virheeseen enää myöhemmin.

Asuntokauppariidan sopiminen

Asunto- ja kiinteistökauppariitoja koskevat oikeudenkäynnit voivat muodostua kalliiksi. Siksi toimistomme juristit pyrkivät ensisijaisesti selvittämään, onko asia ratkaistavissa sovinnollisesti. Jotta sovinto olisi molempia osapuolia tyydyttävä ja perusteltu, tulee sovinnon taustalla olla tietoa. Sovinnolla voi olla merkittäviä ja lopulliseksi jääviä vaikutuksia, joten kaupan kohteen virheet ja niiden vaikutukset sekä kustannukset täytyy selvittää huolellisesti ennen kuin sovinto tehdään.

Eräs onnistuneen sovinnon tärkeä tekijä asuntokauppariidan ratkaisussa onkin huolellisesti laadittu sovintosopimus myöhempien ongelmien välttämiseksi. On myös huomattava, että mikäli osapuolet sopivat kiinteistökaupan purusta, sopimus kaupan purkamisesta on tehtävä määrämuotoisena. Myös asuntokaupan purusta on laadittava huolellisesti riittävän kattava sovintosopimus.

Asuntokauppariita ja oikeudenkäynti

Aina sovintoon ei ole mahdollista päästä, jolloin joudutaan turvautumaan tuomioistuimeen. Oikeudenkäynnissä on keskeistä, että käytössäsi on toimistomme juristien osaaminen ja kokemus sekä myös kokeneet rakennusvirheiden ja kosteusvaurioasioiden asiantuntijat. Tuomioistuin tekee ratkaisunsa esitetyn näytön perusteella, eli todisteiden ja todistajien kertomusten perusteella. Keskeisiä ja ratkaisevia todisteita ovat asiantuntijaraportit. Tämän vuoksi on tärkeää, että asian selvittämisessä käytetään heti alusta asti alan parhaita ammattilaisia. Ja vaikka olisitkin hoitanut asiaasi ensin itse, olet toki tervetullut asiakkaaksemme.

Asuntokauppariita ja asiantuntijat

Toimistomme kumppaneina ovat luotettavat ja kokeneet rakennusalan ja kosteusvaurioiden asiantuntijat ja tavarantarkastajat. Suosittelemme aina käyttämään kosteusvaurioiden tutkimisessa sertifioituja rakennusterveysasiantuntijoita.  Osaamme suositella sinulle tarpeisiisi sopivia asiantuntijoita. Juristimme tekevät tiiviisti yhteistyötä asiantuntijoiden kanssa, jolloin myös heillä on ymmärrys teknisistä yksityiskohdista ja niiden merkityksestä.

Tavallisesti kotivakuutukseen sisältyy oikeusturvavakuutus, joka kattaa omia oikeudenkäyntikulujasi. Vakuutuksen käyttäminen edellyttää, että käytät kelpoisuusehdot täyttävää lakimiestä. Juristimme tekevät puolestasi oikeusturvailmoituksen vakuutusyhtiöön

Ota yhteyttä