Perhe- ja perintöoikeus

Toimistollamme on useiden vuosien kokemus perhe- ja perintöoikeudellisista asioista. Hoidamme perunkirjoituksia, kuolinpesien pesänselvityksiä ja toimimme pesänjakajina sekä kuolinpesissä että avioero- ja avoerotilanteissa. Lisäksi laadimme jakokirjoja, testamentteja, osituskirjoja, avioehtosopimuksia sekä edunvalvontavaltuutuksia. Toimimme myös osakkaiden avustajina avioeroissa ja perinnönjaoissa.

Perhe- ja perintöoikeudellinen suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Liian pitkälle sitä ei kannata lykätä, vaan suunnittelu tulee toteuttaa silloin, kun vielä pystyy ymmärtämään oikeustointen merkityksen sekä punnitsemaan erilaisia vaihtoja. Usein toivottu lopputulos saavutetaan perintöoikeudellisella kokonaissuunnittelulla, jossa laaditaan edunvalvontavaltuutus, testamentti sekä mahdollisesti avioehtosopimus taikka käydään läpi aiemmin laadittujen asiakirjojen ajankohtaisuus sekä tarkoituksenmukaisuus.

Onnistuneella ennakkosuunnittelulla voidaan ennaltaehkäistä paitsi riitoja avioerossa ja perinnönjaossa myös minimoimaan verovaikutukset ja saamaan merkittäviä säästöjä. Kuten muukin jäämistöoikeudellinen suunnittelu, myös verosuunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, koska silloin on käytettävissä enemmän vaihtoehtoja. Keskeisin asiakirja verosuunnittelussa on usein kuitenkin testamentti. Joskus voi olla myös tarkoituksenmukaista, että perittävä luovuttaa omaisuuttaan jo elinaikanaan. Lakimiehemme neuvovat, mikä on juuri sinulle paras vaihtoehto.

Suhteellisen uusi, mutta sitäkin tärkeämpi asiakirja on edunvalvontavaltuutus. Edunvalvontavaltuutuksilla voidaan suojautua sellaisia tilanteita silmällä pitäen, joissa valtuuttaja tulee kykenemättömäksi huolehtimaan omista asioistaan. Valtuutuksen laatiminen ei vielä rajoita henkilön omaa toimivaltaa millään tavalla, vaan valtuutetun tulee saattaa valtuutuksensa voimaan maistraatissa sitten, kun valtuuttaja ei enää itse kykene asioistaan huolehtimaan.

Edunvalvontavaltuutuksella voidaan välttää se tilanne, että henkilön omaisuutta sekä tämän henkilöä koskevia asioita tulee hoitamaan yleinen edunvalvoja, eli niin sanottu virkaholhooja. Yleinen edunvalvoja ei voi läheskään niin joustavasti tehdä valtuuttajan puolesta oikeustoimia kuin mitä hyvin laaditun edunvalvontavaltuutuksen valtuutettu voi. Usein valtuutukseen otetaan myös toissijaisia ja varavaltuutettuja sen varalta, ettei ensisijainen valtuutettu voisi syystä tai toisesta hoitaa tehtäväänsä.

Erityisesti suosittelemme edunvalvontavaltuutusta yrittäjille. Yritystoiminnan kannalta on olennaista, että joku voi yrittäjän itsensä estyttyä alkaa hoitaa yrityksen asioita nopeasti ja joustavasti.

Ota yhteyttä