Urakkariidat

Toimistomme juristit ovat erikoistuneet sekä yritysten välisiin että yrityksen ja kuluttajan välisiin urakkariitoihin. Kuluttajan ja urakoitsijan väliset riidat koskevat yleensä epäonnistuneita kodin tai kesämökin remontteja, kuten kylpyhuoneremontteja, salaojaremontteja tai peruskorjauksia. Yritysten välisissä riidoissa kyse on yleensä siitä, mitä on sovittu laskutettavaksi, mahdollisesta virheestä sopimusketjussa, oikeudesta sopimussakkoon viivästystilanteessa sekä YSE 1998 -ehtojen tulkinnasta.

Keskeistä urakkariidassa on ajoissa tehty reklamaatio, jonka laatimisessa toimistomme juristit auttavat. Urakoitsijalla on lähtökohtaisesti oikeus korjata virhe urakkasuorituksessa. Mikäli korjaaminen ei tule kyseeseen tai urakoitsija kieltäytyy korjaamasta virhettä, tilaajalla on oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennukseen sekä joissain sopimusrikkomustilanteissa vahingonkorvaukseen tai sopimussakkoon, jos sellaisesta on sovittu. Lisäksi urakkariidoissa on usein kysymys myös urakoitsijan oikeudesta laskuttaa lisä- ja muutostöitä, jolloin toimistomme juristit auttavat selvittämään urakkasopimuksen sisältöä.

Toimistomme juristit tuntevat hyvin alan sopimusehdot, kuten Rakennusalan yleiset sopimusehdot, eli YSE 1998 -ehdot, sekä Rakennustöitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot, eli RYS-9 1998  ehdot. Jälkikäteisen selvittelyn lisäksi avustamme osapuolia myös urakan kuluessa sen eri vaiheissa, kuten taloudellisessa loppuselvityksessä.

Ota yhteyttä