Asianajajat

Henna Paukku

Henna Paukku, asianajaja, varatuomari, toimitusjohtaja

Puh: 040 760 6136
Email: henna.paukku@osmomakinen.fi

 • Asianajaja 2016
 • Varatuomari 2012, Päijät-Hämeen käräjäoikeus
 • Oikeustieteen maisteri 2010, Helsingin yliopisto
 • Suomen Asianajajaliiton sovittelijaluetteloon hyväksytty koulutettu sovittelija
 • Suorittanut Keskuskauppakamarin Hyväksytty Hallituksen Jäsen -tutkinnon (HHJ)
 • Asianajotoimiston palveluksessa vuodesta 2014

Erityisosaaminen:

yrityssaneeraukset, kiinteistö- ja asuntokauppariidat, urakkariidat, sopimusoikeus, perhe- ja perintöoikeus, oikeudenkäynnit

Henna on erikoistunut yrityssaneerauksiin ja tuntee hyvin yrityssaneerauksia koskevan lainsäädännön ja oikeuskäytännön sekä eri kokoisten ja eri toimialoilla toimivien yritysten erityispiirteitä ja ymmärtää, mitä toimenpiteitä yrityksen tervehdyttäminen ja toiminnan jatkaminen sekä toisaalta velkojien oikeusturvan riittävä takaaminen edellyttää. Henna on toiminut saneerausmenettelyn selvittäjänä lähes sadassa saneerauksessa ja ohjelman valvojana kymmenissä saneerauksissa useiden vuosien ajan. Henna on suorittanut arvostetun Keskuskauppakamarin toteuttaman Hyväksytty Hallituksen Jäsen -kurssin ja -tutkinnon.

Yrityssaneerausten lisäksi Henna on erikoistunut asumiseen ja rakentamiseen liittyvien riitojen ratkaisuun. Hän on hoitanut menestyksekkäästi lukuisia kiinteistö- ja asuntokauppariitoja, urakkariitoja sekä osakkaan ja asunto-osakeyhtiön välisiä riita-asioita. Hennan vahvuutena on paitsi aihepiiriä koskevan juridiikan vahva osaaminen, myös hyvät neuvottelutaidot sekä aito kiinnostuneisuus sekä uudis- että korjausrakentamiseen. Vaikka suurin osa kiinteistö- ja asuntokauppariidoista päätyy onnellisesti sovintoratkaisuun, Hennalla on vahva osaaminen ajaa asiaa tarvittaessa myös oikeudenkäynnissä.

Hennalla on myös vahva sopimusoikeuden osaaminen, ja hän on laatinut asiakasyrityksillemme mm. osakassopimuksia, johtaja- ja toimitusjohtajasopimuksia.

Lisäksi Henna palvelee asiakkaitamme perhe- ja perintöoikeudellisissa sekä työoikeudellisissa asioissa.

Ennen asianajoalalle siirtymistä Henna on auskultoinut Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa, ja hänelle on myönnetty varatuomarin arvonimi. Lisäksi Henna on toiminut Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lakimiehenä. Hennalla on siten erityisosaamista liittyen oikeudenkäynteihin ja viranomaisten kanssa toimimiseen. Henna on kokenut neuvottelija ja Suomen Asianajajaliiton kouluttama sovittelija, ja Henna avustaa asiakkaitamme myös sovitteluissa ja sovintoneuvotteluissa. 

Tieteelliset julkaisut:

Paukku, Henna: Ostajan selonottovelvollisuus korkeimman oikeuden ratkaisukäytännössä ja kuntotarkastuksen merkitys. Defensor Legis N:o 5/2020, s. 753-769. [Lue artikkeli täältä]

Paukku, Henna: Liiketoimintakonsepti ja sen jäljittely sopimattomana menettelynä teoksessa Hannes Kankaanpää & Rainer Oesch (toim.), Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa verkkotalouden aikana, Lakimiesliiton kustannus 2012.

Mika Vuorikoski

Mika Vuorikoski, asianajaja, varatuomari

Puh: 040 187 1204
Email: mika.vuorikoski@osmomakinen.fi

 • Asianajaja 2021
 • Varatuomari 2004, Lahden käräjäoikeus
 • Oikeustieteen maisteri 2002, Lapin yliopisto
 • Suomen Asianajajaliiton sovittelijaluetteloon hyväksytty koulutettu sovittelija

Erityisosaaminen:

kiinteistö- ja asuntokauppariidat, urakkariidat, sopimusoikeus, perhe- ja perintöoikeus, oikeudenkäynnit

Mika on erikoistunut asumiseen ja rakentamiseen liittyvien riitojen ratkaisuun ja tuntee hyvin alaa koskevan lainsäädännön ja oikeuskäytännön. Mika tuntee rakentamisen juridiikkaa säädösvalmistelusta aina lain soveltamiseen, joten Mikan vahvuutena on rakentamisen juridiikan monipuolinen ja syvällinen asiantuntemus. Mika on hoitanut myös urakkariitoja, joten hän tuntee erittäin hyvin rakentamista koskevat sopimukset ja käytännöt. Lisäksi mm. rakennuslupa-, kaavoitus- ja maankäyttösopimuksia koskevat asiat ovat Mikan erityisasiantuntemusta.

Lisäksi Mika palvelee asiakkaitamme sopimusoikeudellisissa sekä perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa. Mika on hoitanut lukuisia perunkirjoituksia, perinnönjakoja ja osituksia.

Ennen asianajoalalle siirtymistä Mika on toiminut lakimiehenä sekä Lahden että Tampereen kaupungilla, mm. rakennuslakimiehen tehtävissä. Tämän lisäksi Mika on työskennellyt ympäristöministeriössä lainsäädäntöneuvoksena rakentamisen turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvän säädösvalmistelun parissa sekä ollut rakennusten kosteus- ja homeongelmat ohjelman seurantaryhmän (Hometalkoot) asiantuntijasihteerinä. Mika on auskultoinut Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa, ja hänelle on myönnetty varatuomarin arvonimi. Lisäksi Mika on työskennellyt pankkilakimiehenä ja julkisena oikeusavustajana. Mikalla on siten erityisosaamista rakentamisen juridiikasta, oikeudenkäynneistä ja viranomaisten kanssa toimimisesta. Mika on kokenut neuvottelija ja Suomen Asianajajaliiton kouluttama sovittelija, ja Mika avustaa asiakkaitamme myös sovitteluissa ja sovintoneuvotteluissa. 

Muu henkilöstö

Anne Launonen

Anne Launonen

 • Yo-merkonomi 1984
 • Toimiston palveluksessa vuodesta 2000

Anne on toimistomme pitkäaikainen asianajosihteeri. Annen ansiosta toimiston arki sujuu jouhevasti ja mutkattomasti. Perunkirjoituksissa Anne on asiaa hoitavan lakimiehen oikea käsi ja korvaamaton apu perunkirjoituksiin liittyvissä käytännön asioissa. Ennen toimistomme palvelukseen siirtymistä Anne on työskennellyt mm. pankin ja tilitoimiston palveluksessa.