Työoikeus

Avustamme työnantajia ja työntekijöitä työsuhteisiin liittyvissä riita-asioissa, sekä sovintoneuvotteluissa että mahdollisissa oikeudenkäynneissä. Työsuhdeasioiden lisäksi avustamme myös virkasuhteisiin liittyvissä riidoissa.

Työsuhteisiin liittyviä haasteita ja ongelmia voi ilmetä sekä työsuhteen kestäessä ja erityisesti sen päättyessä. Päätettäessä työsuhde osapuolten välillä voi syntyä erimielisyyttä päättämistavasta ja -perusteesta, perusteen riittävyydestä ja mahdollisista korvauksista. Myös esimerkiksi määräaikaiset työsuhteet, salassapito, kilpailukiellot sekä liikkeenluovutustilanteet saattavat aiheuttaa ristiriitatilanteita. Pyrimme ensisijaisesti asioiden sovinnolliseen ratkaisuun, mutta mikäli sovinnollinen ratkaisu ei ole mahdollinen, avustamme myös oikeudenkäynneissä. 

Lisäksi neuvomme yrityksiä työsuhteisiin liittyvien ongelmien ennaltaehkäisyssä. Avustamme esimerkiksi työsopimusten laatimisessa sekä muutostilanteiden suunnittelussa ja läpiviemisessä.

Ota yhteyttä