Sopimusoikeus

Sopimuksilla sovittavat asiat käsittelevät usein sekä yrityksille että yksityisille merkittäviä taloudellisia intressejä. Sopimusten tarkka ennakkosuunnittelu säästää monelta riidalta. Esimerkiksi kauppakirjat, lahjakirjat, erilaiset vuokrasopimukset ja hallinnanjakosopimukset ovat sopimuksia, joihin useimmat meistä jossakin elämänvaiheessa törmäävät. Yrityksille ja yksityisille keskeisiä ovat osakas- ja johtajasopimukset. Avustamme erilaisten sopimusten suunnittelussa, tarkistamisissa, neuvotteluissa ja laadinnassa. Jos asiat etenevät riitaisina tuomioistuin- tai välimiesmenettelyyn, avustamme myös näissä menettelyissä.

Osakassopimukset

Yrittäjäksi ryhtyminen tai yrityksen ostaminen ovat suuria ja taloudellisesti merkittäviä päätöksiä. Hyvin ja harkitusti laadittu osakassopimus säästää yhtiökumppanit monelta murheelta sekä ennaltaehkäisee riitoja.

Osakassopimus on suositeltavaa laatia aina, onpa kysymys sitten uuden osakkaan ottamisesta olemassa olevaan yhtiöön tai uuden yhtiön perustamisesta. Yhtiöissä voi olla erilaisia osakkeenomistajia, kuten yhtiössä työskenteleviä tai pelkästään yhtiön toimintaa rahoittavia sijoittajaosakkaita (pääomasijoittaja). Ilman osakassopimusta osakkaiden keskinäiset suhteet ovat alttiita konflikteille. Osakassopimuksella osakkaat voivat muun muassa sopia erilaisista lunastustilanteista (osakkaan lähteminen yhtiöstä, avioero, osakkaan kuolema, ym.), osakkaiden velvoitteista toisiaan ja yhtiötä kohtaan sekä salassapito- ja kilpailukieltoehdoista sanktioineen. Näitä tilanteita ei ole säännelty osakeyhtiölaissa.

Osakkaiden väliset riidat voivat haitata merkittävästi yhtiön toimintaa. Hyvin laaditulla osakassopimuksella voidaan parhaiten välttää erimielisyyksien syveneminen riidoiksi. Sen varalta, että riitoja syntyy, osakassopimuksessa voidaan sopia riidanratkaisumenettelystä, jotta riitakysymykseen saadaan tarvittaessa nopea päätös.

Osakeyhtiölaissa ei ole osakassopimuksia koskevia määräyksiä. Osakassopimus sitoo vain sopimuksen osapuolina olevia osakkeenomistajia. On tärkeää varmistaa, ettei yhtiössä ole ristiriitaisia osakassopimuksia ja etteivät osakassopimukset ole ristiriidassa yhtiöjärjestyksen kanssa.

Johtajasopimukset

Yhtiön johtohenkilöiden kanssa on mahdollista laatia työsopimuksen sijasta johtajasopimus.
Esimerkiksi toimitusjohtajasopimuksessa voidaan sopia muun muassa toimitusjohtajan tehtävistä, tulostavoitteista, palkitsemisjärjestelmistä sekä päättämiskorvauksesta.

Yhtiössä johtavassa asemassa olevien henkilöiden kanssa voi olla mahdollista sopia työsopimuslakia laajemmasta kilpailukielto- ja salassapitovelvoitteesta.

Ota yhteyttä